Hệ thống camera quản lý tiệm vàng

Hệ thống quản lý tiệm vàng 
- kiểm soát ra vào cửa và kho.
- Hệ thống báo động khẩn.
- Hệ thống đếm số lược ra vào giao dịch.

 

trang 8

 

trang 1

 

 

 

THINH PHAT CAMERA TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: 279 Luy Ban Bich, Hiep Tan Ward, Tan Phu District, HCM

Phone: (84-28)3976 0642

Website: www.usview.com.vn

Mail: contact@usview.com.vn

Chia sẻ:
Facebook chat