Là nhà sản xuất và cung cấp camera quan sát, các sản phẩm của USVIEW .

Là nhà sản xuất và cung cấp camera quan sát, các sản phẩm của USVIEW  được thiết kế và sản xuất. Trung tâm sản xuất USVIEW nổi tiếng vì kiểm soát chất lượng cao cho các đối tác của chúng tôi. Mỗi lần đến thăm trung tâm sản xuất của chúng tôi, họ sẽ nói rằng các sản phẩm của USVIEW đáng được mua do thiết kế đẹp và chất lượng không thể so sánh được. Do đó, có bí mật nào cho trung tâm sản xuất USVIEW không?

Kim tra IQC nghiêm ngt - Bước đầu tiên để đảm bo cht lượng

USVIEW làm vic vi SMT để hoàn thành các vt liu sn phm cơ bn. Sau khi các tài liu tr li t SMT, đến lượt chúng tôi làm vic. Các nhân viên k thut trong b phn IQC s dng máy đặc bit để kim tra và kim tra xem bo mch PCB có tt hay không, ch nhng cái tt mi có th chy vào bước tiếp theo. Th nghim là bước đầu tiên và quan trng để đảm bo cht lượng sn phm ca USVIEW.

Kim soát cht lượng nghiêm ngt vi các bước khác nhau, Test Kim tra độ thời gian 48 gi cho sn phđáng tin cy.

Là mt bước quan trng để đảm bo cht lượng cao, th nghim lão hóa USVIEW đóng mt vai trò quan trng. Đây thc s là mt phương pháp hiu qu để kim tra xem sn phm có tt hay không trước khi nhn. Thông thường, chúng tôi s mô phng vic s dng máy hoàn chnh ca khách hàng vi công vic quá ti để loi tr các loi b dn đến lp ráp kém và các lý do khác, để cui cùng nâng cao t l thành phm chy vào quy trình tiếp theo.

Test Th nghim nhit độ cao / thp 7-15 ngày đối vi sn phm đủ tiêu chun

Vì các sn phm ca USVIEW đã được bán cho hơn 85 quc gia khác nhau, chúng tôi phi mô phng nhit độ và độ m khác nhau để thích nghi vi môi trường khí hu khác nhau. Ngoài ra, vi th nghim, s d dàng hơn để kim tra sn phm không đủ tiêu chun chy vào khách hàng ca chúng tôi. Thông thường sn phm s có độ tui trong 15 ngày nhit độ cao 60oC và độ m 60% và trong 7 ngày nhit độ thp -40oC.

Kim tra toàn b sn phm 100% cho sn phm chưa tng có.

Sau khi kim tra nghiêm ngt, nhân viên ca chúng tôi bt đầu thc hin kim tra toàn b sn phm ca h bao gm kim tra trc quan, kim tra chc năng và kim tra chc năng phn cng / phn mm. Kim tra đầy đủ s tránh được rt nhiu vn đề gây ra bi mt s yếu t con người như va chm, lp đặt xu, vv trong quá trình lp ráp.

 

Chia sẻ:
Facebook chat